Stora jazzstjärnor

Duke Ellington

Duke Ellington föddes 1899 och dog 1974. Han var en stor jazzmusiker, kompositör, orkesterledare och pianist. Förutom hans betydelse inom jazzgenren har hans arrangemang där gränserna löses upp mellan konstmusik och jazz haft stor betydelse.

Genombrott

Sin första orkester bildade Duke Ellington 1917. Orkesterns popularitet ökade långsamt och de fick spela på en del av de mest exklusiva klubbarna i Washington. Det egentliga genombrottet dröjde tio år och kom inte förrän 1927, efter en spelning på Cotton Club i Harlem. Det ledde till att orkestern fick göra skivinspelningar och vara med i radio.

Fortsatt karriär

Duke Ellington samarbetade med många av de stora jazzstjärnorna och gjorde skivinspelningar bland annat tillsammans med Louis Armstrong, Charles Mingus och John Coltrane. Under 1930-talet blev hans orkester känd över hela världen och under nästan 40 år turnerade de sen världen runt. Det mesta han gjorde kan räknas som jazz, men själv beskrev han hellre sin musik som “American music” och menade att den låg bortom de olika kategorierna. Några av hans kompositioner är tydligt sakrala, till exempel ett par av de körkompositioner han skrev för Alice Babs.

Förutom att han turnerade med sitt band spelade de in en lång rad skivor.

new-blog-lite