Stora jazzstjärnor

Musik: mer än konst

Musik är konsten att kombinera rytmer och ljud till en sammanhängande helhet som uttrycker olika känslor och sinnesstämningar. Den spelar en viktig roll i människors vardag eftersom den bidrar till så många positiva effekter, inte minst att den gör människor på gott humör och inspirerar till mer kreativitet. Förutom detta bidrar musik till att bekämpa stress, ångest och bekämpar till och med smärta eller förlust på en emotionell nivå.

Musik är en integrerad och naturlig del i vardagliga aktiviteter som genomförs över hela världen. Musikens mångsidighet gör att den kan införas i allt från skräckfilmer i syfte att skapa rädsla och spänning, till att lyssna på i sociala evenemang och fysiska aktiviteter. Musik påverkar människor sinnesstämning eftersom tre mycket vanliga känslor kan förmedlas genom musikens stil: sorg, lycka och rädsla. En studie visade att dopaminnivån steg med nio procent när frivilliga deltagare lyssnade på musik de gillade. Detta faktum innebär att personers attityd och beteende kan påverkas undermedvetet i konstruktiv och upplyftande riktning genom rätt sorts musik. I affärslivet har detta implikationer, en guldbutik kan anpassa musik för att sälja mer guld, eller en butikskedja kan helt enkelt välja lämpligaste radiokanal som passar för en viss region eller målgrupp. På individuell nivå visar studier att musik kan användas terapeutiskt mot depression och ångest. Vid aktiviteter som kräver kognitiv koncentration, såsom studier, är lugn musik utan sångröst och lite information bäst. Med mångsidiga funktioner och fördelar är musik utan tvekan mer än konst.

new-blog-lite