Jazzens historia

Frijazz och fusion

Frijazzen är en form av jazz som kom i början av 1960-talet. Den här formen av jazz fick sitt genombrott efter den banbrytande LP:n Free jazz, med Ornette Coleman och hans dubbelkvartett. Frijazz kallas också för improvisationsjazz och det är en musikstil som har tydliga rötter i jazzen, men som använder sig mindre av traditionell harmonik och rytm. Ibland används harmonier och/eller ett gemensamt tempo, men det kan vara löst sammanhållet eller så används harmonier och gemensamt tempo inte överhuvudtaget. Med frijazzen gick jazzen med andra ord ännu ett steg bort från att vara dansmusik. Till en början var frijazzen kontroversiell, men med tiden har även andra jazzstilar inspirerats av den.

Fusion

Fusion eller jazz fusion är en annan form av jazz som växte fram på 1960-talet. Den har inte mycket gemensamt med frijazzen, utan är istället en musikstil som är en hybrid mellan jazz och rock. Miles Davis var ett av de stora namnen inom tidig fusion. Med fusion kunde jazzen ta sig in i sammanhang den tidigare inte haft tillträde till, till exempel kunde jazz i den här formen finnas med på de stora rockfestivalerna.

new-blog-lite