Jazzens historia

Tidig historia

Som det går att läsa på bland annat Nationalencyklopedins hemsida är det inte helt enkelt att säga så mycket om jazzens tidigaste historia. Historien börjar nämligen innan inspelningar kunde göras och på grund av det är den delvis höljd i dunkel. Det som går att veta är de stora dragen i historien, även om musiken inte finns bevarad och går att analysera i detalj.

Afroamerikanska rötter

Jazzen har liksom en hel del annan musik från USA afroamerikanska rötter. Det innebär att den växt fram ur den musik som skapades under de århundraden svarta var slavar i USA. De svartas musik influerades av den musik som fanns bland vita framför allt i södra USA, och nya musikstilar växte fram. På det sättet fick musiken rötter som var både afrikanska och europeiska, på ett sätt som var speciellt för just USA.

Både jazzen och bluesen växte fram i södra USA utifrån den musik som fanns under andra halvan av 1800-talet. New Orleans var centrum i utvecklingen av de båda musikstilarna.

Marschmusik och jazz

Den tidigaste musiken som kan ses som förstadier till jazz var en enkel musik med ett folkligt ursprung. Den spelades mest av självlärda musiker. Vid sekelskiftet 1900 påverkades musiken av de dansorkestrar som fanns, men också av marschmusik. På grund av det amerikanska inbördeskriget fanns många instrument från marschorkestrar att få tag på. De formade vad som sen blev vanliga instrument inom jazzen: bleckblås, träblås och trummor. Även musikaliskt påverkade marschmusiken eftersom rytmer, melodier och stil i marschmelodierna ofta var något jazzmusikerna utgick från.

Efter det amerikanska inbördeskriget utvecklades dessutom ett utbildningssystem bland svarta, med ett nätverk av skolor, föreningar och institutioner där människor kunde utbildas i musik.

På 1890-talet kom hårdare regler för rassegregering i Louisiana. Det ledde till att svarta blev uteslutna ur musikgrupper som tidigare varit blandade.

Det brittiska arvet

En annan sak som hände runt sekelskiftet 1900 var att USA alltmer började göra sig av med det brittiska arvet kulturellt. Svartas musik hade redan börjat influera vit musik, bland annat genom revyshower där vita klädde ut sig till svarta. I städerna öppnades tehus, klubbar och danslokaler där dansstilar som inspirerades av afrikansk dans utvecklades. Danserna hade konstiga benämningar, som turkey trot, shimmy, buzzard lope, monkey glide, chicken scratch och bunny hug. Cakewalk var en annan form av dans, som svarta slavar skapat som ett sätt att driva med och göra parodi av vitas sällskapsdanser. Vita roades av dansen och den blev en modefluga. Med tiden accepterades alla de olika dansstilarna av vita.

Musiken under den här tiden kan kanske inte egentligen beskrivas som jazz, även om det handlade om förstadier till musikstilen. Musiker som spelade blues och ragtime gjorde experiment och hade en stor uppfinningsrikedom, som med tiden skulle leda till att jazzen skapades.

new-blog-lite